Legendele şi miturile Greciei Antice (de N.A.Kun) -„Biblia” oricărui aspirant la cultură

Piatră de temelie a literaturii universale, punct de hotar pentru oricare intelectual, miturile şi legendele Greciei Antice sunt absolut necesare în formare unui individ care accede la cultură. E clar că nimeni nu poate ocoli acest capitol al formării intelectuale, iar lucrarea istoricului rus Nikolai Albertovici Kun se înscrie fericit în acest demers al definirii oricărui aspirant la cultura universală. Poate mai bine ca oricare altul, acesta a reuşit să tălmăcească, să ordoneze şi să transpună epic operele lui Homer (Iliada şi Odiseea), poemele lui Hesiod, operele tragedianilor şi comedianţilor din sec. 5 î.e.n., poeziile din epoca elenistică şi textele din timpul Imperiului Roman al unor scriitori precum Plutarh şi Pausanias. Şi, poate mai bine ca nimeni altul, acesta a reuşit să creeze un univers al mitologiei greceşti folosind propoziţii şi fraze scurte, fără să abuzeze de elemente stilistice, totul într-o curgere ordonată, pe înţelesul tuturor, acest fapt ajutând şi înlesnind traducerea volumului său în multe limbi ale pământului. Şi, aşa cum Biblia începe cu Geneza, la fel începe şi volumul său cu „Originea lumii şi a zeilor”.

„La început domnea Haosul cel veşnic, fără de sfârşit şi cufundat în beznă. El a fost izvorul de viaţă al lumii. Totul a purces din Haosul cel nemărginit: şi lumea întreagă, şi zeii cei fără de moarte. Din Haos s-a zămislit şi zeiţa Geea, adică Pământul. Zeiţa aceasta, puternică şi dătătoare de viaţă la tot ce trăieşte şi creşte pe trupul ei, a cuprins întinderi nemărginite. Iar în adâncurile fără sfârşit ale Pământului, la fel de departe de noi cum e cerul necuprins şi plin de lumină, s-a născut întunecatul Tartar – beznă îngrozitoare şi noapte veşnică. Din Haos, izvor al vieţii, a luat naştere şi acea putere fără margini, Dragostea ce însufleţeşte totul, numită Eros. Şi astfel lumea începu să ia fiinţă. Haosul cel nemărginit zămisli întunericul cel veşnic, pe nume Erebos, şi Noaptea neagră, numită Nyx. Iar din Noapte şi din Întuneric s-au născut Lumina veşnică, numită Ether, şi Ziua cea luminoasă şi plină de bucurii, numită Hemera. Lumina se revarsă asupra întregii lumi şi noaptea şi ziua începură să-şi urmeze una alteia.

Pământul puternic şi îmbelşugat dădu naştere Cerului albastru de necuprins, Uranos, şi acesta se întinse deasupra Pământului. Falnici se ridicară până la el Munţii înalţi, zămisliţi de Pământ şi atunci se revărsă larg Marea cea pururi zgomotoasă. Geea născu Cerul, Munţii şi Marea, şi toate acestea laolaltă tată nu au. Uranos învălui lumea întreagă. El îşi luă de soţie pe Geea dătătoare de roade. Uranos şi Geea avură şase fii şi tot atâtea fiice, toţi titani de temut şi puternici. Unul dintre fii, titanul Okeanos, care înconjură pământul aidoma unui râu fără maluri, şi soţia lui, zeiţa Thetis, aduseră pe lume toate râurile ce-şi rostogolesc undele în mare şi pe zeiţele mării, Okeanidele. Iar titanul Hyperion împreună cu Thea au adus pe lume pe copiii lor: Soarele – Helios, Luna – Selene, şi Zarea împurpurată – Eos (Aurora), cea cu degetele trandafirii. De la Asteros şi Eos au purces toate stelele care scânteiază pe cerul întunecat al nopţii şi toate vânturile: Boreas – vântul furtunos de miazănoapte, Euros – cel dinspre răsărit, Notos – vântul umede de miazăzi şi blândul Zefyros dinspre apus, purtător de nori bogaţi în ploaie”.

Lucrarea este concepută pe părţi şi capitole, începând cu „Zeii şi eroii”. Evident, cartea se deschide cu naşterea lui Zeus şi prezentarea Olimpului, urmate de poveşti despre zeii atotputernici, despre semizei şi despre cei mai cunoscuţi eroi (Heracle, Thezeu, Perseu, etc.). În partea a doua este prezentată „Poezia epică grecească”, începând cu Ciclul argonauţilor (expediţia lui Iason în căutarea lânii de aur), apoi Ciclul troian (răpirea Elenei, războiul de 10 ani al grecilor cu troienii, căderea Troiei), urmat de Odiseea (întoarcerea plină de peripeţii a lui Ulise în Ithaca). Mai sunt anexate două subcapitole „Agamemnon şi fiul său Oreste” (moartea lui Agamemnon) şi „Ciclul teban”, cu moartea lui Edip. Aşadar, o lucrare complexă, plăcută la lecturare şi mai ales extrem de utilă, care a fost reeditată și poate fi cumpărată din librării sau de pe mai multe site-uri online. Spor la citit!

You May Also Like

Negustoria antichităților

Viața Principesei Ileana a României, un model pentru poporul român

Sfântul Duh și divinitatea revelată a părintelui Dumitru Stăniloae

Planuri temporale suprapuse și o iubire care sfidează prezentul: „Dor călător”, de Alexander Hausvater

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *