Corneliu Vlad

Corneliu Vlad

contact

Corneliu Vlad

Ziarist și autor de cărți de politică internațională, membru al Uniunii Scriitorilor din România și  al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cu o experiență de peste 50 de ani de carieră gazetărească, Corneliu Vlad a publicat zeci de mii de informații, articole, comentarii, analize, reportaje, interviuri, studii, eseuri, pe teme ale vieții și politicii internaționale și ale activității de politică externă a României de dinainte și după 1989.

Absolvent al Facultății de Filologie (Universitatea București), a publicat primele cronici literare de întâmpinare la „Contemporanul” și „Romania liberă”. A fost apoi redactor, șef de secție la revista „Lumea”, șef de redacție externă la Agerpres, șeful secției externe și membru în Colegiul de redacție la ziarul „Romania liberă”, corespondent (stringer) al agenției France Presse la București, redactor coordonator la publicațiile postdecembriste efemere „Golanul”, „Mache”, „Republica If”, colaborator la publicațiile „Flacăra”, „Luceafărul”, „Tinerama”, „Urzica”, „Cutezătorii”, director general sau redactor-șef al mai multor publicații, dar și corespondent permanent de presă în Elveția, Austria și Germania, precum și la Sediile ONU de la Geneva și Viena, sau corespondent de război pe fronturile din Vietnam, Guineea Bissao, Transnistria și Iugoslavia.

Corneliu Vlad este si autor de cărți pe teme internaționale între care „Când luptătorii își curăță armele”, „Vietnamul cel de toate zilele”, „Vom trăi în anul  2000”, „Lumea, în mișcare, încotro?”, „Pentru ca soarele să nu răsară dinspre asfințit”, „Generalul Lebed, vecinul nostru”, „Reconcilierea”, „Cuba – zece sfidări”, „Rusia, după URSS”, „Iranul, la rece”, „Holograma Europa “ (în colaborare cu Radu Golban), „Și totuși, revoluția română”, „Crimeea schimbă lumea”.